Eva Bazlı

Ortam Sıcaklığı:

Hot-Melt tutkallarla ilgili sorunlar genelde soğuk havalarda yaşanmaktadır. Ortam sıcaklığı azaldıkça tutkalın performansı

da aynı oranda azalır. Ortam sıcaklığının sıfır derece ve altına düştüğü durumlardaysa uygulama çok daha olumsuz

şekilde etkilenmektedir. Bu olumsuz durumu kısmen düzeltebilmek için aşağıdaki önlemler tavsiye edilir:

→ Kenar bantlama makinesinin girişine sıcak hava üfleyen fan ilave etmek

→ Kenarbandı ve plakaları daha sıcak bir ortamda depolamak

→ Kenar bantlama makinesinin kazan-merdane sıcaklıklarını 15-20 °C kadar artırmak

Yukarıdaki çözümlerin %100 netice vermesi hiçbir zaman garanti değildir. Aranan ana koşul, uygulama alanında

ideal ortam sıcaklığı olan 20 °C’yi sağlayabilmektir. Ortam sıcaklığının 30 °C ve üstüne çıktığı durumlardaysa tutkalın

viskozitesi artan ortam sıcaklığıyla ters orantılı olarak düşmeye başlar. Bu soruna pratik bir çözüm olarak, kazan-merdane

sıcaklıklarının 10-15 °C kadar düşürülmesi önerilir. Bu sayede, uygulama sırasında tutkalın ideal viskozitesi korunmaya

devam edilmiş olur.

Tutkal Kazanının Sıcaklığı:

Tutkal, kazanda yeteri kadar erimezse istenen yapışma sağlanamamaktadır. Bu sorun genelde tutkal kazanında bulunan

rezistansların arızalanması sonucunda görülmektedir. Böyle bir durumda gerçek kazan sıcaklığı, kenar bantlama

makinesinin ekranında görünen kazan sıcaklığından çok daha düşük olabilir. Sorunun tespiti amacıyla kazandaki tutkal

sıcaklığının ısı ölçerle ölçülmesi ve sonrasında problemi çözmek için kazandaki rezistansların yenilenmesi tavsiye edilir.

Raf Ömrü:

Hot-Melt tutkalların raf ömrü 12 aydır. Uygun depolama şartlarında bu süre 3-4 seneye kadar uzayabilir.

Düz Kenar Bantlama Tutkalları
Eğri Kenar Bantlama Tutkalları
Folyo Sarma ve Pervaz Tutkalları